יום א', ח’ באלול תשע”ח
דף הבית דבר המנהלת לוח פעילויות וארועים תמונות מחיי ביה"ס חדר מורים

ביה"ס נוסד בשנת 1979 ונמצא באזור המזרחי של העיר הוד השרון, במגדיאל, ומונה כ-600 תלמידים מכיתות א עד ו ובתוך כך שתי כיתות חינוך מיוחד המשולבות בכל העשייה בביה"ס באופן מיטבי. רעות כי רעות זה הבית – המתנוסס על גבי סמל ביה"ס משקף את התפיסה המוסדית הרואה באקלים בית-ספרי חיובי – סביבה תומכת ואוהדת – תנאי הכרחי ללמידה מיטבית. אנו פועלים זו השנה החמישית בתכנית מארג למצוינות בחינוך יהודי, ציוני ואזרחי ובמסגרתה נקבעו הערכים המובילים שלאורם יתנהל ביה"ס בכל הערוצים: אחריות, כבוד ושייכות לעם ולמדינה. במסגרת מארג נבנתה גם תעודת הזהות הבית-ספרית וממנה נגזרה תכנית העבודה המוסדית. ביה"ס הצטרף לתכנית התקשוב הלאומית של משרד החינוך. הנהלת ביה"ס מנהיגה את מהלכיה תוך שיתוף פעולה מלא עם הצוותים החינוכיים והנהגת ההורים הבית-ספרית.

 
 
תמונות מחיי ביה"ס
עבודות קיץ
קייטנת קיץ 2018
חברת הילדים
לוח הודעות
מרחב כיתתי
מדינת ישראל חוגגת 70
מקצועות לימוד
פרוייקטים בית ספריים
אינטרנט בטוח
חוגים לאחר שעות הלימודים
פארק זואולוגי
הנהגת ההורים
למידה בשעת חירום
לוח פעילויות וארועים
מפתח הלב
ארכיון
משחקים