יום ג', ט’ באייר תשע”ח
דף הבית דבר המנהלת לוח פעילויות וארועים תמונות מחיי ביה"ס חדר מורים

ביה"ס נוסד בשנת 1979 ונמצא באזור המזרחי של העיר הוד השרון, במגדיאל, ומונה כ-600 תלמידים מכיתות א עד ו ובתוך כך שתי כיתות חינוך מיוחד המשולבות בכל העשייה בביה"ס באופן מיטבי. רעות כי רעות זה הבית – המתנוסס על גבי סמל ביה"ס משקף את התפיסה המוסדית הרואה באקלים בית-ספרי חיובי – סביבה תומכת ואוהדת – תנאי הכרחי ללמידה מיטבית. אנו פועלים זו השנה החמישית בתכנית מארג למצוינות בחינוך יהודי, ציוני ואזרחי ובמסגרתה נקבעו הערכים המובילים שלאורם יתנהל ביה"ס בכל הערוצים: אחריות, כבוד ושייכות לעם ולמדינה. במסגרת מארג נבנתה גם תעודת הזהות הבית-ספרית וממנה נגזרה תכנית העבודה המוסדית. ביה"ס הצטרף לתכנית התקשוב הלאומית של משרד החינוך. הנהלת ביה"ס מנהיגה את מהלכיה תוך שיתוף פעולה מלא עם הצוותים החינוכיים והנהגת ההורים הבית-ספרית.