יום ג', ט’ באייר תשע”ח
דף הבית דבר המנהלת לוח פעילויות וארועים תמונות מחיי ביה"ס חדר מורים

http://projects.telem-hit.net/keepTheMillion/game.aspx קוד המשחק: 2805