יום ג', ט’ באייר תשע”ח
דף הבית דבר המנהלת לוח פעילויות וארועים תמונות מחיי ביה"ס חדר מורים

דף התקשרות הורים-מורים תשעח.docx מנהלה עילם רחל מזכירה שורץ ורדה מזכירה דודי שלג אב הבית